Linux Pääte Komentoja MEMO

Kaikenmaailman ohjeita kaikenmaailman ihmisille. :)
F-3000
Xfegrosh
Posts: 141
Joined: 30 Jun 2009, 23:41

Linux Pääte Komentoja MEMO

Post by F-3000 » 05 May 2012, 01:00

Huomautus: Harmaa väri komennoissa tarkoittaa vaihtoehtoista argumenttia. Esimerkiksi sudo komennon alussa tarkoittaa, että sudoa voi, tai saattaa joutua käyttämään.


Pääteoikoteitä (näin alkuunsa):

Syötehistoriasta etsiminen:
ctrl+R
Samalla näppäinyhdistelmällä voi selata hakuvaihtoehtoja.
Yhdistelmä ctrl+G palauttaa takaisin syötteeseen, muuttamatta alkuperäistä syötettä.

Syötteestä pyyhkiminen sana kerrallaan alkuunpäin:
ctrl+W

Syötteen pyyhkiminen kursorista alkuunpäin:
ctrl+U

Syötteessä kursorin liikuttaminen:
Perus: Nuoli-vasemmalle ja nuoli-oikealle
Sana kerrallaan: ctrl+nuolinäppäimet
Alkuun: Home
Loppuun: End
(Samat toimivat yleensä tekstinkäsittelyohjelmissakin!)


Mielenkiintoista selattavaa:
man bash


Kovalevyn nollaus: (ei flash-tyyppisten!)
sudo shred -vfz -n 1 /dev/sda

Muistin tarkat tiedot:
sudo dmidecode --type memory|less

Näytönohjaimen muistin koko:
dmesg|grep drm
Etsi samantyylistä:
[ 7.406572] [drm] Detected VRAM RAM=1024M, BAR=256M
tai
[ 7.406572] [drm] nouveau 0000:01:00.0: 64 MiB VRAM

Kernelin tiedot:
uname -a
Näyttää myös kernelin bittisyyden: i686 = 32bit, x86_64 = 64bit

Laitteen tiedot:
lspci -v -s laite
Laite esim. 01:05.0, selviää tällä:
lspci -v

Hakemiston koko:
sudo du -hs /usr
tai
sudo du -h --max-depth 1
sudo du -hd1 (sama kuin yllä)
Listaa (vain) nykyisen hakemiston alla olevat hakemistot, ja niiden koot.
tai
sudo du -hs * | sort -h -r
Kuten yllä, paitsi järjestää listan koon mukaan. (-r = reverse)

Tiedoston koko:
sudo stat --sprintf="%s" /polku/tiedosto
Tulostaa ainoastaan tiedoston koon, tavuina.

Listaa ytimen moduulit: (ja niiden status)
lsmod

Soita ääniä päätteessä:
aplay

Tehokas laskin:
bc -l
Voi myös käyttää tiedostoja syötteenä (ks. man bc).

Liitetyt levyt:
sudo fdisk -l

Liitetyt osiot/Osioiden käyttöaste:
df -H -x tmpfs -x devtmpfs
ylempi näyttää myös käytön, alempi ei
mount
lista mistä jää pois proc ja none:
mount|grep -v -e none -e proc

Levyosion liittäminen:
sudo mount -t ext4 /dev/sdxx /media/usbi -o rw,user
mounttaa niin että osion käyttö (kirjoittaminen) onnistuu ilman sudoa.
(fdisk -l auttaa tämän kanssa)

Tiedostojen etsiminen:
sudo find / -iname \*.png
Etsii KAIKKI png-kuvat tietokoneelta (joilla on pääte oikein)(varsinkin sudolla).
find . ! -newermt '2013-06-01' -exec rm {} \;
Poistaa nykyisestä hakemistosta kaikki tiedostot joiden muokkauspvm on tuota vanhempi. Ole varovainen -execin kanssa!
(!=käänteinen, "newermt"="newer modification time", -exec =suorita komento, {}=hakutulos)
find /path/to/dir -empty -type d -delete
Poistaa kaikki tyhjät hakemistot rekursiivisesti

Beep-komennon "emulointi"
echo -e "\a"
Tulostaa myös rivinvaihdon. Älä käytä, jos tuloste ohjataan tiedostoon, voi aiheuttaa korruption!

(teksti)Tiedostojen etsiminen joissa esiintyy tietty teksti
grep -Hlr 'teksti' *
(nykyisestä ja alihakemistoista)

Tietokoneen Wifi-kortin tiedot:
iwconfig wlan0
Olettaen että langattoman nimi on wlan0. Laitteen standardi-tuki (esimerkiksi 802.11bgn) voi joissain tilanteissa osoittautua erittäin tärkeäksi tiedoksi.

Tiedostojen määrä hakemistossa:
find . -type f | wc -l

Kiitokset:
Pasi Kuosmanen (pääteoikotiet, dmidecode, lspci, df, du, lsmod, bc, fdisk, mount, find)
stackoverflow.com - korjaus jokeriin findissa (täytyy eskata (\) tai paketoida ("")).
cyberciti.biz - Linux / Unix: Find and Delete All Empty Directories / Files
linuxquestions.org - File size using BASH script
unix.stackexchange.com - How do I make my pc speaker beep
stackoverflow.com - Using ls to list directories and their total sizes (
du)
thegeekstuff.com - 15 Practical Grep Command Examples In Linux / UNIX
cyberciti.biz - Debian Linux Configure Wireless Networking With WPA2
linuxquestions.org - how to find number of files,subfolders in a file using command
serverfault.com - How can I sort du -h output by size
Enemmänkin kiitoksia pitäisi jakaa, mutta olen unohtanut lähteet. :(
Last edited by F-3000 on 18 Jul 2014, 03:24, edited 5 times in total.

F-3000
Xfegrosh
Posts: 141
Joined: 30 Jun 2009, 23:41

Re: Linux Pääte Komentoja MEMO

Post by F-3000 » 06 Jul 2013, 19:37

Lisäys:
Tiedostojen etsiminen:
[sudo] find / -iname *.png
Etsii KAIKKI png-kuvat tietokoneelta (joilla on pääte oikein)(varsinkin sudolla).
find . ! -newermt '2013-06-01' -exec rm {} \;
Poistaa nykyisestä hakemistosta kaikki tiedostot joiden muokkauspvm on tuota vanhempi. Ole varovainen -execin kanssa!
(!=käänteinen, "newermt"="newer modification time", -exec =suorita komento, {}=hakutulos)
Kiitos Pasille jälleen kerran.

F-3000
Xfegrosh
Posts: 141
Joined: 30 Jun 2009, 23:41

Re: Linux Pääte Komentoja MEMO

Post by F-3000 » 16 Oct 2013, 03:39

Korjaus:
Tiedostojen etsiminen:
[sudo] find / -iname \*.png
Jokeri täytyy eskata (tai hakutermi paketoida), jotta toimii.

F-3000
Xfegrosh
Posts: 141
Joined: 30 Jun 2009, 23:41

Re: Linux Pääte Komentoja MEMO

Post by F-3000 » 27 Oct 2013, 22:49

Lisäys:
Tiedostojen etsiminen:
find /path/to/dir -empty -type d -delete
Poistaa kaikki tyhjät hakemistot rekursiivisesti
Lähde:
http://www.cyberciti.biz/faq/howto-find ... nix-linux/

F-3000
Xfegrosh
Posts: 141
Joined: 30 Jun 2009, 23:41

Re: Linux Pääte Komentoja MEMO

Post by F-3000 » 02 Dec 2013, 21:45

Lisäys:
Huomautus: Harmaa väri komennoissa tarkoittaa vaihtoehtoista argumenttia. Esimerkiksi sudo komennon alussa tarkoittaa, että sudoa voi, tai saattaa joutua käyttämään.
Muutoksena se, että aiemmin käytin hakasulkeita.

Lisäys:
Tiedoston koko:
sudo stat --sprintf="%s" /polku/tiedosto
Tulostaa ainoastaan tiedoston koon, tavuina.
Lähde: http://www.linuxquestions.org/questions ... pt-410766/

Lisäys:
Beep-komennon "emulointi"
echo -e "\a"
Tulostaa myös rivinvaihdon. Älä käytä, jos tuloste ohjataan tiedostoon, voi aiheuttaa korruption.
Lähde: http://unix.stackexchange.com/questions ... eaker-beep
Last edited by F-3000 on 02 Dec 2013, 23:15, edited 1 time in total.

F-3000
Xfegrosh
Posts: 141
Joined: 30 Jun 2009, 23:41

Re: Linux Pääte Komentoja MEMO

Post by F-3000 » 18 Jul 2014, 03:27

Lisäys:
(teksti)Tiedostojen etsiminen joissa esiintyy tietty teksti
grep -Hlr 'teksti' *
Lähde: http://www.thegeekstuff.com/2009/03/15- ... -examples/

Lisäys:
sudo du -h --max-depth 1
Lähde: http://stackoverflow.com/questions/1019 ... otal-sizes

F-3000
Xfegrosh
Posts: 141
Joined: 30 Jun 2009, 23:41

Re: Linux Pääte Komentoja MEMO

Post by F-3000 » 30 Apr 2015, 03:57

Lisäys:
Tietokoneen Wifi-kortin tiedot:
iwconfig wlan0
Olettaen että langattoman nimi on wlan0. Laitteen standardi-tuki (esimerkiksi 802.11bgn) voi joissain tilanteissa osoittautua erittäin tärkeäksi tiedoksi.
Lähde: http://www.cyberciti.biz/faq/debian-lin ... etworking/

F-3000
Xfegrosh
Posts: 141
Joined: 30 Jun 2009, 23:41

Re: Linux Pääte Komentoja MEMO

Post by F-3000 » 13 May 2015, 23:03

Muutos/Lisäys:
sudo du -hd1 (sama kuin yllä)
Listaa (vain) nykyisen hakemiston alla olevat hakemistot, ja niiden koot.
tai
sudo du -hs * | sort -h -r
Kuten yllä, paitsi järjestää listan koon mukaan. (-r = reverse)
Lähde: http://serverfault.com/a/156648